1% Z PODATKU DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W CERANOWIE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 stycznia 2020

Apel kierujemy do strażaków ochotników, terenowych jednostek organizacyjnych, działaczy oraz członków współdziałających i sympatyków Związku OSP RP.

Wszystkich podatników, którym na sercu leży rozwój i kontynuacja chlubnych tradycji ruchu strażackiego, wyrażających się w niesieniu bezinteresownej pomocy ludziom i służeniu Ojczyźnie.

Początek nowego roku 2015 to czas rozliczania przychodów podlegające opodatkowaniu, które nie są z podatku zwolnione pozyskanych w 2014 rok.

Jak co roku jest to okazja dla nas wszystkich do wsparcia Związku OSP RP poprzez odpis 1% podatku dochodowego w rocznych zeznaniach podatkowych jak:

PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.

Wszystkich identyfikujących się ze Związkiem OSP RP wykonującym zadania o charakterze użyteczności publicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz wspierającym różnorodne formy pracy kulturalno-oświatowej, popularyzującej dorobek historyczny ruchu strażackiego, rozwijającym działalność artystyczną i sportową w Ochotniczych Strażach Pożarnych.

 

1% - To pomoc, która nic nie kosztuje darczyńcę.

 

Wystarczy, że rozliczając podatek od dochodów, które uzyskaliśmy w 2014 roku
w zeznaniu podatkowym wpiszemy:

 

1)  we „WNIOSKU O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)”, który znajduje się na końcu każdego zeznania rocznego numer KRS:  0000116212.
UWAGA! Nie można pomylić się w numerze KRS, pomyłka oznacza nie złożenie wniosku.

 

2)  wczęści "INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”, wpiszemy  „Cel szczegółowy 1%".
tj.- nazwę Ochotniczej Straży Pożarnej w skrócie OSP oraz jej dokładny adres włącznie z kodem pocztowym.

 

Zgodnie z USTAWĄ z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 45c. 1. – 7. Urząd Skarbowy przekaże w terminie od maja do lipca 2014 roku kwotę  wskazaną we wniosku na rachunek bankowy Związku OSP RP.

 

Pamiętajmy, że 1% i tak jest należny państwu. Przekazując swój 1% dla Związku to my mamy możliwość zdecydowania na jaki konkretny cel go przeznaczymy. Wpłata na Związek nie jest darowizną, bo przekazujemy pieniądze, które i tak stanowią podatek – i to my zadecydujemy czy przekażemy je Skarbowi Państwa, czy na swoją jednostkę. Nawet niewielką kwotę warto przekazać na rzecz Związku, z wielu kilkuzłotowych wpłat możemy uzbierać znaczącą sumę.

Przykładowy wzór części deklaracji dotyczącej wniosku: