UWAGA HODOWCY DROBIU

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 kwietnia 2021

INFORMACJA

Wójt Gminy Ceranów zgodnie z pismem Wojewody Mazowieckiego WBZK-I.6333.7.16.2021 z dnia 30 marca 2021 r. informuje hodowców drobiu, o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i odpowiednich środków higieny oraz bioasekuracji, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa.

Niezbędne jest przestrzeganie zasad bioasekuracji, które określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. Zgodnie z jego zapisami:

Hodowcy powinni:

- unikać miejsc bytowania dzikiego ptactwa;

- myć ręce po każdorazowym zetknięciu z ptactwem, zarówno dzikim, jak i drobiem utrzymywanym w stadach przydomowych;

- myć dokładnie, z użyciem detergentu wszystkie przedmioty, które miały kontakt z surowym mięsem drobiowym;

- przy obsłudze drobiu w gospodarstwie zakładać odzież i obuwie przeznaczone wyłącznie do obsługi drobiu  i zmieniać ją po wyjściu z kurnika;

- stosować maty dezynfekcyjne przy wejściach do budynków, w których utrzymywany jest drób;

- zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich.

Hodowcy nie powinni:

- dotykać, bez odpowiedniego zabezpieczenia, martwego dzikiego ptactwa lub ptaków sprawiających wrażenie chorych;

- karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;

- poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki.

            Zgodnie z obowiązującym prawem, należy zgłaszać do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) każde podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej u drobiu.

Zgodnie z informacją otrzymaną w dniu 29 kwietnia 2021 r. ze Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim Wydział Zarządzania Kryzysowego informuję, że na terenie powiatu ostrowskiego (gm. Małkinia Górna) wykryto pierwsze ognisko ptasiej grypy.

                                                                                                    

                                                                                                 Wójt Gminy

 

                                                                                      /-/Ewa Agnieszka Częścik