Pierwsze stacjonarne spotkanie Centrum Wsparcia Doradczego

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 czerwca 2021

27 maja 2021 r. w Łosickim Domu Kultury odbyło się pierwsze stacjonarne spotkanie członków partnerstwa „Razem dla Rozwoju”.

Zostało ono utworzone z inicjatywy Miasta i Gminy Łosice, które jest jego liderem, w jego skład wchodzą: Powiat Łosicki, Gmina Ceranów, Gmina Huszlew, Gmina Jabłonna Lacka, Gmina Korczew, Miasto i Gmina Kosów Lacki, Gmina Olszanka, Gmina Paprotnia, Gmina Platerów, Gmina Przesmyki, Gmina Repki, Gmina Sabnie, Gmina Sarnaki, Gmina Stara Kornica, Gmina Sterdyń.

W skład Rady Partnerstwa wchodzą Wójtowie i Burmistrzowie 15 gmin, Starosta Powiatu Łosickiego, 2 przedstawicieli mieszkańców, 2 przedstawicieli sektora NGO, 2 przedstawicieli przedsiębiorców oraz Prezes Zarządu stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu”.

 Przewodniczącym Rady Partnerstwa jest Mariusz Kucewicz - Burmistrz Miasta i Gminy Łosice, Koordynatorem Grupy Roboczej jest Joanna Kamińska - Kierownik Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych w UMiG Łosice.

Partnerstwu służą pomocą Doradcy Miast ze Związku Miast Polskich – Pani Agnieszka Dawydzik, Pan Ireneusz Kamiński i Pan Jerzy Żelichowski. Na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Związek Miast Polskich realizuje innowacyjny projekt „Centrum Wsparcia Doradczego”, który ma na celu wsparcie gmin oraz powiatów w zawiązaniu współpracy, wyznaczeniu wspólnych celów rozwojowych, opracowaniu dobrych projektów i ich realizacji. Cel współpracy to w przyszłości realizacja wspólnych  inwestycji i przedsięwzięć służących społeczności.

 W ramach realizacji projektu dotychczas odbywały się cotygodniowe spotkania grupy roboczej w formie zdalnej, podczas których udało się opracować diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczo-przestrzennej gmin członkowskich. W tym celu wykorzystano wiele narzędzi badawczych i analitycznych. W ramach badań społecznych zwrócono się do mieszkańców i lokalnych liderów z zapytaniem o ich opinie. O opinię i przedstawienie planów na przyszłość poproszono również uczniów szkół ponadpodstawowych z obszaru partnerstwa.

 Podczas majowego spotkania, przedstawiciele samorządów przedstawiali swoje stanowiska i argumenty, które motywowały ich do dołączenia do partnerstwa i czego od niego oczekują. Podkreślono wielokrotnie, że jako partnerstwo, samorządy mają większe szanse na zdobycie dofinansowań i szybszy rozwój. Na podstawie debaty na temat problemów, z którymi borykają się gminy, podczas kolejnych spotkań wypracowane zostaną cele i kierunki dalszych działań.

Kolejne spotkania grupy roboczej będą zmierzać ku opracowaniu strategii terytorialnej dla obszaru partnerstwa

Galeria

 • Powiększ zdjęcie 8 Na pierwszym planie zdjęcia widoczny jest Burmistrz Miasta i Gminy Łosice Mariusz Kucewicz przemawiający mikrofonu. Obok niego znajdują się Jerzy Żelichowski, Ireneusz Kamiński, Agnieszka Dawydzik

  8 Na pierwszym planie zdjęcia widoczny jest Burmistrz Miasta i Gminy Łosice Mariusz Kucewicz przemawiający mikrofonu. Obok niego znajdują się Jerzy Żelichowski, Ireneusz Kamiński, Agnieszka Dawydzik

 • Powiększ zdjęcie Zdjęcie przedstawia salę widowiskową Łosickiego Domu Kultury. Na zdjęciu widoczni są przedstawiciele samorządów wchodzących w skład partnerstwa Centrum Wsparcia Doradczego (wójtowie i burmistrzowie)

  Zdjęcie przedstawia salę widowiskową Łosickiego Domu Kultury. Na zdjęciu widoczni są przedstawiciele samorządów wchodzących w skład partnerstwa Centrum Wsparcia Doradczego (wójtowie i burmistrzowie)

 • Powiększ zdjęcie Zdjęcie przedstawia salę widowiskową Łosickiego Domu Kultury. Na zdjęciu widoczni są przedstawiciele samorządów wchodzących w skład partnerstwa Centrum Wsparcia Doradczego (wójtowie i burmistrzowie)

  Zdjęcie przedstawia salę widowiskową Łosickiego Domu Kultury. Na zdjęciu widoczni są przedstawiciele samorządów wchodzących w skład partnerstwa Centrum Wsparcia Doradczego (wójtowie i burmistrzowie)

 • Powiększ zdjęcie Zdjęcie przedstawia slajd prezentacji, na której znajdują się herby i logotypy wszystkich wchodzących w skład partnerstwa gmin

  Zdjęcie przedstawia slajd prezentacji, na której znajdują się herby i logotypy wszystkich wchodzących w skład partnerstwa gmin