Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 stycznia 2023

w lewym górnym rogu grafiki logo gminy ceranów, w prawym górnym rogu czerwony dystrybutor paliwa

 

Rolnicy, którzy chcą odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinni 

w terminie od  1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r.

złożyć   do wójta odpowiedni wniosek  wraz z fakturami VAT potwierdzającymi

zakup oleju napędowego w okresie od  1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy:

- składać  w Urzędzie Gminy Ceranów pokój nr 1

- lub wysyłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Ceranów, Ceranów 140, 08-322 Ceranów.

 Limit zwrotu podatku w 2022 r. wynosi:

132,00 zł  x  ilość ha użytków rolnych

oraz

48,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

 Ważne dla posiadaczy bydła- liczba DJP

Od 1 stycznia 2019r. producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego

m.in. na podstawie średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła

będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok,

w którym został złożony wniosek o zwrot podatku akcyzowego.

Na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego, który należy złożyć do wójta,

producent rolny może wystąpić do kierownika biura powiatowego ARiMR

o wydanie dokumentu zawierającego informację o liczbie DJP bydła .

 

 

 Druki wniosku można pobrać na naszej stronie internetowej w zakładce "Dla mieszkańców - druki do pobrania" , pod bieżącą informacją lub w siedzibie Urzędu.