Klonie letnie 2022 w Białym Dunajcu oraz Smołdzińskim Lesie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 czerwca 2022

logo SLGD Tygiel Doliny Bugu

INFORMACJA O WYPOCZYNKU LETNIM W FORMIE KOLONII W 2022 r.

Szanowni Państwo,


Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu” informuje, iż przeprowadza wstępną


rekrutację uczestników na wypoczynek letni w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej


dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Wypoczynek nie


będzie realizowany jeśli nie otrzymamy dofinansowania z FSUSR lub nie wpłynie dostateczna liczba zgłoszeń


na dany turnus.


W związku z zagrożeniem zdrowia publicznego spowodowanym zakażeniami koronawirusem SARS-Co2
stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do odwołania wypoczynku na każdym etapie.

Wypoczynek odbędzie się w trzech terminach:


1. 04.07.2022 r. – 12.07.2022 r. - Prywatne Kwatery Władysław Pańczyk, ul. Jana Pawła II 297a,
34-425 Biały Dunajec (góry)


2. 14.07.2022 r. – 22.07.2022 r. - Prywatne Kwatery Władysław Pańczyk, ul. Jana Pawła II 297a,
34-425 Biały Dunajec (góry)


3. 16.08.2022 r. – 24.08.2022 r. Ośrodek Kolonijno – Wczasowy „Beata” i „Fiord”, Smołdziński
Las 4, 76 – 214 Smołdzino (morze)


Warunki uczestnictwa w wypoczynku:


- osoby urodzone od 01.01.2006 r.;


- co najmniej jedno z rodziców/prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz
wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS;


- w pierwszej kolejności zakwalifikowane zostaną osoby z obszaru SLGD „Tygiel Doliny Bugu”, a
następnie kwalifikowane będą osoby z pozostałych regionów Polski;


- planowane są dwa turnusy po 45 osób w góry oraz III turnus dla 93 osób nad morze, w każdym turnusie
zarezerwowanych jest 5 miejsc dla osób ubezpieczonych w ZUS, pozostałe miejsca przeznaczone są dla
osób ubezpieczonych w KRUS (w przypadku braku lub niedostatecznej ilości osób ubezpieczonych w ZUS
będą kwalifikowane osoby ubezpieczone w KRUS i na odwrót);


- nie prowadzi się rekrutacji telefonicznej, o zakwalifikowaniu na turnus decyduje data wpływu karty
kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku do biura LGD, wyniki rekrutacji zostaną przekazane telefonicznie.


Rekrutacja trwa do 20.06.2022 r., należy dostarczyć następujące dokumenty:


- kartę kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku,


- oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego,


- oświadczenie o wyrażeniu zgody przez rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych
własnych i dziecka,


- pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych,


- regulamin uczestnika wypoczynku,


- regulamin wypoczynku,


- upoważnienie do podawania leków


- ankietę kwalifikacyjną (dotyczącą stanu zdrowia dziecka w związku z zapobieganiem zakażeń na Covid-19),
którą należy dostarczyć przed wyjazdem na wypoczynek.


Osoby zakwalifikowane na wypoczynek dokonują wpłaty w wysokości:


- 500,00 zł/os. w przypadku rodziców ubezpieczonych w KRUS


- 1450,00 zł/os. w przypadku rodziców ubezpieczonych w ZUS


Wpłat należy dokonywać od momentu otrzymania informacji o zakwalifikowaniu się uczestnika na
wypoczynek do tygodnia przed rozpoczęciem turnusu z dopiskiem: imię i nazwisko uczestnika, termin
wypoczynku na konto:


Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania-Tygiel Doliny Bugu”
ul. Warszawska 51 lok.7, 17-312 Drohiczyn
Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu Oddział w Perlejewie
Nr konta: 76 8749 0006 1300 0172 2000 0020


Wyjazd uczestników z Drohiczyna 04.07.2022 r., 14.07.2022 r. oraz 16.08.2022 r. godz. 7:30 (zatoczka
autobusowa przed Zespołem Szkół).
Rezygnację z kolonii należy zgłosić najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowanym wyjazdem, w
przypadku późniejszej rezygnacji koszty wypoczynku nie będą zwracane.
Do 5 dni przez rozpoczęciem turnusu należy dostarczyć organizatorowi wypoczynku zaświadczenie z KRUS,
o objęciu rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego, dane jednego z rodziców lub opiekunów
prawnych podlegającego ubezpieczeniu społecznemu rolników, sporządzone przez Oddziały Regionalne lub
Placówki Terenowe Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego stwierdzające ubezpieczenie KRUS w
pełnym zakresie (ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie) lub
pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS. W przypadku rodzica przebywającego na rencie zaświadczenie musi
zawierać informację jaka to renta (stała czy czasowa), jeżeli renta czasowa to na jaki okres została
przyznana. Zaświadczenie nie starsze niż 3 miesiące licząc od daty rozpoczęcia danego turnusu (oryginał).


Zalecana zawartość bagażu:
- legitymacja szkolna,
- odzież nadająca się na ciepłą i chłodną pogodę;
- kostium kąpielowy/kąpielówki;
- wygodne buty (kilka sztuk), przystosowane do warunków pogodowych;
- bielizna, skarpetki;
- środki higieny (szampon, szczotka do włosów, szczoteczka do zębów, dezodoranty, itp.)
- ręczniki;
- leki, które mogą być potrzebne (bóle, alergie, ukąszenia owadów itp.);
- plecak na wycieczki;
- instrumenty muzyczne na wieczory (nie większe niż fortepian, które można podnieść jedną ręką);
- wszystkie swoje talenty, które mogą być potrzebne;
- portfel, w którym będzie trochę gotówki na wydatki osobiste;
- odtwarzacz MP3, aparat fotograficzny itp.;
- telefon komórkowy,
- maseczki jednorazowe.


W karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku należy zamieścić informację, czy dziecko stosuje
specjalistyczną dietę, czy jest uczulone, czy potrzebuje specjalnych leków itp.!!!
Do pisma dołączona jest karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku oraz pozostałe dokumenty, które
wypełniają rodzice/opiekunowie prawni. Prosimy o uważne wypełnienie dokumentów, w przypadku
braków będą Państwo wezwani do uzupełnień.

szczególowe informacje dotyczące turnusów

oraz niezbędne dokumenty

dostępne są na stronie internetowej:

http://www.tygieldolinybugu.pl/art,2270,kolonie-letnie-2022

 

Kontakt:
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania-Tygiel Doliny Bugu”
ul. Warszawska 51 lok.7, 17-312 Drohiczyn
Tel. + 48 797 091 197
E-mail: biuro@tygieldolinybugu.pl
Cała dokumentacja dotycząca wypoczynku  jest do pobrania na stronie internetowej
www.tygieldolinybugu.pl w zakładce: DZIAŁALNOŚĆ KRUS.

Z poważaniem
Agnieszka Wojtkowska
Prezes SLGD „Tygiel – Doliny Bugu”