Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Ceranów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 lipca 2022

     Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 559 z późn. zm.) oraz § 8 pkt. zawiadamiam, że w dniu 28 lipca 2022r.   / czwartek/ o godz. 9°° w sali posiedzeń Urzędu Gminy Ceranów odbędzie się Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Ceranów. 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji Rady Gminy Ceranów oraz stwierdzenie prawomocności obrad,
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceranów na lata 2022-2030
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Ceranów na rok 2022 r.
  5. Zakończenie posiedzenia