XLV Sesja Rady Gminy Ceranów

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 stycznia 2023

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 40 z późn. zm.) oraz § 8 pkt. 5, 6, 7 Statutu Gminy Ceranów uchwalonego Uchwałą Nr XXXVII/230/2018 Rady Gminy Ceranów z dnia 18 października 2018 r. /Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego poz. 10574 z dnia 5 listopada 2018 r. zawiadamiam, że w dniu 31 stycznia 2023r. / wtorek / o godz. 9°° w sali posiedzeń Urzędu Gminy Ceranów odbędzie się XLV Sesja Rady Gminy Ceranów. 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy Ceranów oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym oraz informacja z wykonania uchwał
 4. Zapytania i wolne wnioski
 5. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia uchwały  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2030
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Ceranów na rok 2023.
 7. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej  pomocy w formie zasiłku celowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
 8. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, pomocy rzeczowej lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów prac Komisji Rady Gminy
 10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy
 11. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski
 12. Zamknięcie posiedzenia