Informacja o prowadzonych pracach dotyczących sporządzania projektu UPUL

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 czerwca 2023

Wójt Gminy Ceranów informuję, że firma EKO-LAS Stanisław Zakrzewski z siedzibą ul. Lipowa 47/1 lok 7, 15-424 Białystok, w okresie 01 - 31 lipca bieżącego roku na terenie gminy będzie prowadziła prace mające na celu sporządzenie projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu (UPUL), dla lasów należących do osób fizycznych. 

UPUL sporządza się w celu ustalenia zadań gospodarczych dla lasów prywatnych oraz do celu naliczenia podatku leśnego. W ramach sporządzania UPUL może zaistnieć, w wybranych miejscach, konieczność wykonania oznaczeń drzew poprzez zastruganie ,,obrączek” na korze. 

Na obecnym etapie wykonywania prac proszę o:

a) powiadomienie, w sposób zwyczajowo przyjęty, sołtysów (właścicieli) w/w wsi

o prowadzonych pracach,

b) wniesienie ewentualnych uwag do przyjęcia na etapie prowadzenia prac terenowych,

c) przedłożenie pisemnej zgody właścicieli lasu na ewentualne wykonanie oznaczeń drzew. Brak zgód w terminie do 31 lipca br. będzie traktowane jako brak zgody właścicieli na wykonanie takich oznaczeń i oznaczenia nie będą wykonywane.

Uproszczone plany urządzenia lasu wykonywane są na zlecenie Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim. 

Pliki do pobrania