Przypominamy o składaniu zgłoszeń o zbiornikach bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalniach ścieków.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 czerwca 2023

Wójt Gminy Ceranów informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297), Gmina ma obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Każdy właściciel nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków powinien złożyć niezwłocznie aktualne zgłoszenie do  wyżej wymienionej ewidencji.

Na terenie Gminy Ceranów zezwolenie na wywóz nieczystości ciekłych posiadają następujące    firmy:                                                                                                                                                    

  1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. ul. Nurska 144,
    07-320 Małkinia Górna tel. 29 644 86 62;                                                                                                                                                
  2. Firma Usługowa Wywóz Nieczystości Płynnych Maliszewski Tomasz ul. Nurska 48,
    08-330 Kosów Lacki tel. 607 543 586

W przypadku braku zgłoszenia nieruchomości do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków zostanie ona skontrolowana w zakresie sposobu  postępowania z powstającymi na jej terenie nieczystościami ciekłymi.

Osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić niezwłocznie.