01 02 03 04 dscf3230 dscf3248 indeks pobrane sesja
01 02 03 04
start
dodaj do ulubionych
kontakt
WYSZUKIWARKA
szukaj w serwisie

URZĄD GMINY CERANÓW
CERANÓW 140
08-322 CERANÓW
TEL.: 25 787 07 79,
       FAX: 25 787 07 79 w. 29

GODZINY URZĘDOWANIA:
PN. -  PT. -  7:30 - 15:30

WÓJT GMINY CERANÓW

przyjmuje interesantów

we WTORKI w godz.: 9:00 - 15:00FOTO GALERIA


Jesteś naszym:
0143195
gościem

AKTUALNOŚCI

 
2017-01-13

OŚWIADCZENIE O  ROCZNEJ WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

  1. Oświadczenie należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia danego roku kalendarzowego. W przypadku niezłożenia oświadczenia w ww. terminie organ zezwalający stwierdza wygaśnięcie zezwolenia (zezwoleń) – art. 18 ust. 12 pkt 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 z późn. zm.).
  2. W przypadku przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu organ zezwalający cofa zezwolenie (zezwolenia) - art. 18 ust. 10 pkt 5 ww. ustawy.
  3. Jako wartość brutto sprzedaży napojów alkoholowych należy podać kwotę należną przedsiębiorcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.
  4. Wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przedstawiona w oświadczeniu stanowi podstawę do naliczania opłaty rocznej za korzystanie z zezwolenia (zezwoleń) w danym roku kalendarzowym – na zasadach określonych w art. 111 ust. 5 i 6 ww. ustawy.
 

L.p.

Rodzaj sprzedanych napojów alkoholowych

Opłata podstawowa pobierana w przypadku gdy wartość sprzedaży napojów alkoholowych nie przekroczyła progu ustawowego

Opłata podwyższona pobierana w przypadku gdy wartość sprzedaży napojów alkoholowych przekroczyła próg ustawowy

1.

o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo

przy wartości sprzedaży do 37 500 zł – opłata wynosi 525,00 zł

przy wartości sprzedaży powyżej 37 500 zł – opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

2.

o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)

przy wartości sprzedaży do 37 500 zł – opłata wynosi 525,00 zł

przy wartości sprzedaży powyżej 37 500 zł – opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

3.

o zawartości powyżej 18% alkoholu

przy wartości sprzedaży do 77 000 zł – opłata wynosi 2 100,00 zł

przy wartości sprzedaży powyżej 77 000 zł – opłata wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

 

 

Zgodnie z art. 111 ust. 7 – opłata, wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem, w trzech równych ratach, w terminach do dnia: 31 stycznia, 31 maja i 30 września.

Wpłatę można dokonać na konto Urzędu Gminy Ceranów:

Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim Oddział Ceranów

nr rachunku 48 9221 0000 0018 4872 2000 0010.

 

5. Zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygasa w przypadku niedopełnienia w terminach obowiązku:

        a) złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych, lub

             b) dokonania opłaty w wysokości określonej wymienionymi wyżej przepisami ustawy.

W sytuacji, o której mowa w art. 18 ust. 12 pkt. 5 lit. a - zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia o wartości sprzedanego alkoholu, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do złożenia oświadczenia nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust. 2.

W przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 12 pkt. 5 lit. b - zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania należnej opłaty nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.

Jeżeli przedsiębiorca nie złoży zarówno oświadczenia o wartości sprzedaży alkoholu w roku poprzednim jak i nie uiści w terminie należnej opłaty, wówczas jego opłata wzrośnie łącznie o 60% z dwóch różnych tytułów.

 

 

 do pobrania:

DRUK OŚWIADCZENIA O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH - pobierz

 

 

 

 

Małgorzata Siwińska
 
BIP
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
piątek, 26 maja 2017
146 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
imieniny
Eweliny, Jana, Pawła
mikroporady
Monitorpolski
EBOI
EFS
KRUS
otogmina
Urząd Gminy Ceranów, Ceranów 140, 08-322 Ceranów, pow. sokołowski, woj. mazowieckie
tel.: 25 787 07 79, fax: 25 787 07 79, email: ugc@epf.pl
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI