HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

HARMONOGRAM  ODBIORU  ODPADÓW W GMINIE  CERANÓW  W 2021 r.

 

 

L.P.

Rodzaj odpadu

Dzień tygodnia

Styczeń

Luty

1

NIESEGREGOWANE 
i SEGREGOWANE

Piątek

8

12

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA: Odpady przeznaczone do odbioru należy wystawić przed posesją do godz. 7.00.

W przypadku, odpadów niezgodnie posegregowanych z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ceranów, ZGKiM Sp. z o. o. w Małkini Górnej potraktuje odpady jako zmieszane. Zakład zobowiązany będzie do powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego sporządzając przy tym odpowiedni protokół.