INFORMACJE OGÓLNE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przypominamy o składaniu zgłoszeń o zbiornikach bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalniach ścieków.

Wójt Gminy Ceranów informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297), Gmina ma obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

27 czerwca 2023
Czytaj więcej o: Przypominamy o składaniu zgłoszeń o zbiornikach bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalniach ścieków.